KALASHNIKOVY : Lookbook 
Photographer/retouch: Evgeniy Kuznetsov : Style: KALASHNIKOVY : Make-up: Taisia Shuyskaya
Back to Top